29/04/2018
,
Zašto Rečnik tehnologije više nije subverzivan?
-
18/04/2018
,
Srećno!
-
27/01/2018
,
Kamen na kamen: Jevanđelja o Petroviću po Petroviću
-
29/12/2017
,
Subverzivne umetničke prakse u Makedoniji: vizuelizacija otpora
-
29/11/2017
,
DeMaterijalizacija ili kvazidemistifikacija umetnosti?
-
23/11/2017
,
Čiji trg?
-
17/11/2017
,
Jugoslovenski kontekst Muzeja savremene umetnosti u Beogradu
-
11/11/2017
,
Muzej savremene umetnosti kao represivni aparat države
-
23/07/2017
,
Posetioci Dokumente u „borosanama“
-
09/06/2017
,
Milijana Babić i tehnike ready-made-a u političkom prostoru
-