Participativna umetnost

Paradigmatski preokret od objekata ka subjektima

DeMaterijalizacija umetnosti objavljuje tekst Suzane Milevske “Participativna umetnost – Paradigmatski preokret od objekata ka subjektima” koji, iako najčitaniji i najprevođeniji tekst ove makedonske autorke, nikad nije preveden ni na jedan jezik republika bivše SFRJ. Zbog diskurzivnog zanemarivanja umetnosti aktivizma u čitavom regionu, redakcija DeMaterijalizacije umetnosti je odlučila da ga ovom prilikom prevede u celini.

 

Promena koja je odnedavno prepoznata u polju umetnosti  kao promena od uspostavljanja odnosa između objekata ka uspostavljanju odnosa između subjekata se nije desila preko noći, kao što bi moglo izgledati na prvi pogled. Na nju su veoma uticale filozofske ili društvene teorije, a danas je uglavnom usvojena  od strane post-konceptualne, društveno i politički angažovane umetnosti , ili art aktivizma, iako su neki slični umetnički diskursi  i prakse postojali ranije, anticipirajući savremenu teoriju i praksu. Ovaj tekst je zamišljen kao svojevrsna analiza u kojoj se želim usredsrediti na način na koji su neki teorijski diskursi oblikovali nedavni “participativni preokret” u umetnostima.

Moji glavni ciljevi su da sledim putanju duž koje uspostavljeni teorijski  koncepti  prelaze u umetničke koncepte i da lociram jaz između obećanja participacije u teoriji i njenih nedostataka u konkretnim umetničkim projektima u različitim kontekstima. U tako ograničenom prostoru ne mogu poduzeti detaljnu analizu predistorije “participativnog preokreta”. Jasno je da pored teorijske pozadine ovog preokreta u polju kulture, postoje i neke druge pojave participativne umetnosti koje su previđane, mediji i umetnici koji prethode onim koji počinju u ranim devedesetim – periodu koji će biti ispitan u ovom tekstu. Da pomenem samo neke od njih: video art praksa nezavisnih i gerilskih TV stanica (npr. Top Value TV), participatorni teatri kao što je The Living Theatre, ili rani hepeninzi Alana Kaprova (Alan Kaprow) i Majk Kelija (Mike Kelly) iz šezdesetih godina prošlog veka, kao i “novi žanr javne umetnosti”, termin skovan od strane Suzan Lejsi (Suzanne Lacy). (more…)

Ceo članak