Odgovor na tekst „Kosovo: Ekonomija/ Kopija: Stolica“

Svebor Midžić u tekstu pod nazivom „Kosovo: Ekonomija/ Kopija: Stolica“ iznosi kritiku nekih od postavki koje sam izneo u svom tekstu pisanom za prateću publikaciju za izložbu Vladimira Miladinovića koja je održana u Galeriji Likovni susret u Subotici marta-aprila 2015. godine. Ukoliko sam dobro razumeo, Midžić izdvaja dva momenta u mojoj argumentaciji kao problematična: najpre pitanje realizma a potom i pitanje nasleđa konceptualne umetnosti. Naime, po Midžiću stavljajući referencu na Đerđa Lukača i njegovu tezu o realizmu u mom tekstu sam sproveo odvajanje Miladinovićeve umetnosti od nasleđa konceptuale na ovim prostorima, pa čak i potpuno negiranje i brisanje ovog nasleđa.

 

12.indd
Vladimir Miladinović, iz ciklusa “Rendered History”, lavirani tuš na papiru, različite dimenzije, 2014/15. Foto: Ljubaznošću autora.

(more…)

Ceo članak