50 umetnika u raljama istorije umetnosti

Iako je već iz samog naslova izložbe „50 umetnika iz zbirki MSU – Jugoslovenska umetnost od 1951 do 1989“ jasno da se radi o pregledu, o revijalnoj izložbi ili o izložbi koja se, kako kaže njen autor Zoran Erić, „može posmatrati i kao skica i uvod u buduća kompleksnija promišljanja razvoja jugoslovenske umetnosti“ ona ipak, imanentno svakoj izložbenoj postavci, pokreće i druga pitanja osim onih koja stoje u osnovnim namerama organizatora.

Pitanja koja je autor izložbe želeo da razmatra izneta su u katalogu izložbe i uvodnim govorom na samom otvaranju. Ja ću, shodno nekoj sve ređoj logici nezavisnog interpretiranja, razmatrati ova druga pitanja. To su: karakter postavke i periodizacija, hijatusi ili rupčage u sadržaju, kompatibilnost sa realnim istorijskim tokovima, profil institucije, način pribavljanja dela, otkud oblaci fantazmi i tako dalje.

Dragan Papić u Studentskom kulturnom centru u Beogradu, početkom 80-ih
Dragan Papić, “Selfi sa Kendžom u Happy Gallery, rane osamdesete. Ljubaznošću arhiva “Drugom stranom”.

(more…)

Ceo članak