10/03/2019
,
Netipični junaci u netipičnim situacijama ili Svetlo-crveni talas* jugoslovenskog filma – Krsto Škanata
-
22/11/2018
,
Od slobode do slobode: SUZDRŽANA ENERGIJA – ILIJA ŠOŠKIĆ
-
21/10/2018
,
Implantacije vs. implementacije – III deo
-
13/10/2018
,
Implantacije vs. implementacije – II deo
-
06/10/2018
,
Implantacije vs. implementacije – I deo
-
11/05/2018
,
Podsetnik na istoriju institucionalne kritike u Srbiji (verzija druga)
-
29/04/2018
,
Zašto Rečnik tehnologije više nije subverzivan?
-
18/04/2018
,
Srećno!
-
27/01/2018
,
Kamen na kamen: Jevanđelja o Petroviću po Petroviću
-
29/12/2017
,
Subverzivne umetničke prakse u Makedoniji: vizuelizacija otpora
-