Muzej savremene umetnosti kao represivni aparat države

* (1)

Umesto frazeološkog podržavanja slobode govora ili ritualne osude hapšenja članova grupe umetnika i kulturnih aktivista Nepotkupljivi zbog izvođenja akcije prilikom svečanog otvaranja Muzeja savremene umetnosti u Beogradu (MSUB) (2), predložio bih tvrdnju da je svaki oblik suprotstavljanja razobručenom državnom nasilju i sve snažnijim strukturama organizovanog kriminala u Srbiji krajnje dobrodošao, imajući u vidu sveopšti strah, apatiju i ogromne razmere sistemske korupcije kojima su ostaci nekadašnjeg jugoslovenskog društva podlegli usled nasilne razgradnje sistema svojinskih odnosa jugoslovenskog samoupravljanja u proteklih četvrt veka.

Zastave državnih aprata se vijore ispred MSUB na dan otvaranja, sa desna na levo: republička, gradska i zastava MSUB, 20. oktobar 2017. Foto: DeMaterijalizacija umetnosti, 2017.
Zastave državnih aprata se vijore ispred Muzeja savremene umetnosti u Beogradu na dan njegovog otvaranja 20. oktobra 2017. S leva na desno: republička, gradska i zastava MSUB-a. Foto: DeMaterijalizacija umetnosti, 2017.

 

Svakako, institucije kulture nisu izuzetak u ovom pogledu, naprotiv. Premda se umetnički nastup Nepotkupljivih može smatrati pukim simboličkim činom koji ni na koji način direktno ne ugrožava realne ekonomske interese i političke pozicije vladajuće klase u Srbiji – njihov nastup je ipak bio sasvim uspešan utoliko što je otvorio pitanja skrivenih mehanizama privatnog prisvajanja društvenih odnosa proizvodnje u oblasti kulture i umetnosti; jednako uspešan bio je i u razotkrivanju loše prikrivenog saučesništva između institucija kulture i zvaničnih i nezvaničnih struktura državne moći u Srbiji, o čemu relevantne institucije i pojedinci ćute.

Značaj simboličke akcije dvojice pritvorenih umetnika i aktivista, Vladana Jeremića i Uroša Jovanovića, ne sastoji se u pretpostavljenom činu odbrane tobože autonomne sfere kulturnih i umetničkih institucija usred duboko korumpiranog društvenog sistema, odnosno u zahtevu za vraćanjem muzeja društvu, i to iz više razloga. Kao prvo, ove institucije ne bi trebalo braniti u ovom pogledu jer se njihovo neskriveno saučesništvo u reprodukciji sistemske korupcije naprosto ne može abolirati, što u potpunosti povrđuje slučaj nedavnog otvaranja MSUB-a (3). Kao drugo, institucije kulture ne mogu se izuzeti od saučestvovanja u kreiranju i održavanju sveprožimajućeg sistema korupcije, jer kada govorimo o institucionalnoj poziciji MSUB-a u širem sistemu društvenih odnosa danas, onda tu odavno već nema mesta pozivanju na takozvanu „modernu, autonomnu kulturnu sferu“ druge polovine 20. veka koja je uvek bila definisana, premda samo nominalno i formalno, u opoziciji spram ili „izvan“ političkog poretka. Naprotiv, određivanje političke pozicije i društvenih funkcija institucionalne sfere umetnosti i kulture u sistemu reprodukcije društvenih odnosa proizvodnje krajem 20. i početkom 21. veka podrazumeva istorijski govor o višedecenijskom saučesništvu institucija kulture i umetnosti u neoliberalnoj politici kulturalizacije bazičnih društvenih antagonizama i kontrarevolucionarnoj ofanzivi obnavljanja sistema kapitalističkih društvenih odnosa u nekadašnjim socijalističkim zemljama, u čemu su kulturna sfera i umetnost odigrale izuzetno važnu ulogu kao udarna pesnica mistifikacije konkretnih formi ideološke aproprijacije nečega što je istorijski i materijalno stvoreno kao specifičan način proizvodnje društvenih odnosa proizvodnje (konkretno, u slučaju preuzimanja MSUB-a, reč je o istorijskom revidiranju karakterističnog načina proizvodnje društvenih odnosa proizvodnje u sistemu jugoslovenskog samoupravljanja). Osim toga, pretpostavljena pozicija autonomije kulturnih i umetničkih institucija ne može se principijelno braniti u postojećem društveno-ekonomskom sistemu s obzirom da u današnjem kapitalizmu ne postoji mogućnost stvaranja tzv. slobodnih ili trajnih autonomnih zona, ni unutar niti izvan vladajućeg sistema pankapitalističke reprodukcije odnosâ ekonomske eksploatacije i političkog ugnjetavanja, osim kao primitivna i u političkoj realnosti neutemeljena anarho-utopistička fikcija o mogućnosti postojanja alternativnog sistema reprodukcije društvenih odnosa izvan realno postojećih antagonizama između sveta rada i sveta kapitala (aktivistička parola „drugačiji svet je moguć“). Po istoj logici, danas gotovo da ne postoji nijedan oblik društvenih odnosa koji u potpunosti ne podleže komodifikaciji i korupciji, a kamoli aktuelni sistem proizvodnje u oblasti kulture i umetnosti.

Nova betonska staza je napravljena specijalno za dan otvaranja od MSUB do Poslovnog cetra "Ušće". Ideja je bila da elita koja je dobila posebne ulaznice, prošeta od muzeja do restorana "Top of the Hub", koji se nalazi na vrhu zgrade Poslovnog cetra "Ušće". Sudeći prema odjeku u režimskim medijima, glavne zvezde te večeri su bili predstavnici vlasti, Milomir Marić i nova premijerkina devojka. Foto: DeMaterijalizacija umetnosti, 2017.
Nova betonska staza koja je napravljena specijalno za ceremoniju otvaranja muzeja vodi od MSUB-a do Poslovnog centra “Ušće” na čijem se vrhu nalazi restoran “Top of the Hub” u kojem je tokom događaja politička, institucionalna i medijska elita imala zasebnu organizaciju proslave i press konferenciju. Iako je kao zvanično registrovani online medij portal DeMaterijalizacija umetnosti zatražio učešće na ovom događaju, uredništvu portala odobrena je samo regularna pozivnica za svima dostupnu izložbu. Prema navodima medija, događaju su prisustvovali Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sa svojom suprugom, Premijerka Srbije Ana Brnabić sa svojom partnerkom i mnogi drugi predstavnici političke vlasti. Foto: DeMaterijalizacija umetnosti, 2017.

 

Štaviše, u proteklih par decenija upravo je sfera kulture i umetnosti predstavljala jedan od najvažnijih instrumenata ideološke mistifikacije i sofisticirane spektakularizacije istorijski nezapamćene sekvence akumuliranja privatnog kapitala u globalnim razmerama, bez presedana u istoriji kapitalizma još od robovlasničkog sistema u periodu klasičnog anglo-evropskog kolonijalizma. Pod oznakom robne marke, odnosno ideologema tzv. savremene umetnosti, institucionalni sistem kulture i umetnosti učestvovao je u procesu kapitalističke akumulacije i reprodukcije privatnog kapitala. Pod okriljem finansijskog kapitala, plasiranog kroz različite aktivnosti filantropskih organizacija, kulturnih i umetničkih fondacija i banaka – armija uposlenika industrije tzv. društvenog, kulturnog ili umetničkog aktivizma i tzv. radnici u kulturi bavili su se isključivo održavanjem vlastite klasno-slojne pozicije i društvenog statusa u okviru postojećeg sistema, blaženo nesvesni sopstvenog saučesništva u održavanju ideoloških mehanizama reprodukcije materijalnih uslova kapitalističkih odnosa proizvodnje.

Makedonski ministar kulture dolazi u MSUB, 20. oktobar 2017. Foto: DeMaterijalizacija umetnosti, 2017.
Makedonski ministar kulture dolazi u MSUB, 20. oktobar 2017. Foto: DeMaterijalizacija umetnosti, 2017.

 

MSUB nipošto nije izuzetak u ovom pogledu; budući sastavnim delom institucionalnog sistema kulture i umetnosti u Srbiji i regionu bivše Jugoslavije, uprkos nominalno naprednoj društvenoj ulozi ove institucije, temeljna društvena funkcija muzeja uopšte, pa tako i MSUB-a, sastoji se u ideološkoj reprodukciji postojećih uslova proizvodnje društvenih odnosa proizvodnje u okviru pluraliteta ideoloških aparata države konkretnog društveno-ekonomskog sistema. Zaista, ništa novo pod suncem. Novina je međutim u tome što po prvi put u istoriji MSUB-a, nakon što su zvanične i nezvanične strukture moći u Srbiji prisvojile ono što je istorijski i materijalno bilo ustanovljeno kao specifičan oblik društvene svojine u sistemu jugoslovenskog samoupravljanja, ova institucija deluje kao represivni aparat države, a ne samo kao jedan od ideoloških aparata. Sa izuzetkom kustosa MSUB-a, gospodina Dejana Sretenovića, koji je izričito osudio pritvaranje umetnikâ, zvanična izjava v.d. direktora MSUB-a gospodina Nakarade u vezi s pritvaranjem dva umetnika nedvosmisleno svedoči u prilog verodostojnosti ove tvrdnje (4). Štaviše, saopštenje MSUB-a izuzetno je uspešno razotkrilo na koji način se institucije i činovnici ustanova kulture i umetnosti danas potčinjavaju sistemu korupcije i kako bez ikakvog otpora, naprotiv veoma dobrovoljno, pristaju na preuzimanje institucija od strane zvaničnih i nezvaničnih struktura državnog aparata u Srbiji. Stiče se utisak da su osetili kako im je nedavno dodeljena uloga respresivnog aparata države neočekivano ugrožena, čak iako je to samo bio ishod jednog čisto simboličkog čina umetnika i aktivista pod znakovitim imenom Nepotkupljivi.

Reagovanje službenikâ MSUB-a u maniru represivnog aparata države na simboličku akciju Nepotkupljivih trebalo bi razumeti kao upozorenje i ujedno podsećanje da se vladajuća klasa nikada neće svojevoljno odreći ukradenog društvenog vlasništva ukoliko ne bude primorana da to učini. A to je činjenica koju bi od sada uvek trebalo imati u vidu, naime da je vladajuća klasa u Srbiji definitivno preuzela institucije kulture i umetnosti kao svoje privatno vlasništvo i da će one nadalje, bez ikakve zadrške, po potrebi delovati i kao deo represivnog aparata države. Iako simptomatičan slučaj preuzimanja MSUB-a nedvosmisleno nagoveštava još veću prinudu, pritiske i nasilje državnih i paradržavnih struktura moći u Srbiji, simbolički gest Nepotkupljivih je važan jer predstavlja prvu samostalno organizovanu, politički nezavisnu javnu demonstraciju nepristajanja na saučestvovanje u legalizovanom sistemu organizovanog kriminala pod patronatom države u Srbiji. Jedan od najvažnijih efekata njihove akcije, koji prevazilazi lokalne okvire nacionalne države, sadržan je u univerzalno važećoj poruci da umetnici i društvo uopšte danas ne smeju ustuknuti pred sistemskim nasiljem kada se direktno suočavamo s najrazličitijim oblicima i načinima privatnog prisvajanja kulturne i umetničke proizvodnje kao društvenih odnosa proizvodnje. Otuda nas akcija Nepotkupljivih opominje da ne zaboravimo ono što neizostavno moramo imati u vidu kada u sadašnjem trenutku mislimo, govorimo i praktikujemo budućnost političke artikulacije društvene uloge kulture i umetnosti u sistemu pankapitalističkog robovlasništva 21. veka.

Dušica Popović se bavi teorijom i praksom otogriffizma, sopstvenog umetničkog pravca. Ona je sa preuzimanjem uloge volonterke MSUB u isto vreme na sebi nosila svoj umetnički rad “POP mARTirologija”.  Može se reći da je ova mala "subverzija" rezultat nadidentifikacije sa MSUB i ovo pokazuje koliko je ta institucija represivna i moćna, jer su i sami akti negacije realizovani kroz čin nadidentifikacije. Foto: DeMaterijalizacija umetnosti, 2017. Foto dole: Dušica Popović nosi legendu svoga rada: “POP mARTirologija”, otogrif-šešmin (papir, PVC, foreks), 2017. Foto: DeMaterijalizacija umetnosti, 2017.
Performans – “otogrifizam” “POPmARTirologija” Dušice Popović na otvaranju MSUB-a 20. oktobra 2017. Umetnica je prihvatila ulogu volonterke MSUB-a i istu iskoristila za (u)nošenje sopstvenog umetničkog rada. Zanimljivo je da je ova subverzija, kao uostalom i razne druge kritičke akcije i intervencije, koje su preuzimali mnogi akteri na sceni povodom otvaranja MSUB-a, rezultat preterane identifikacije sa sistemom moći koji pokušava da se kritikuje. Ove nadidentifikacije su još jedna potvrda moći institucionalnog poretka uprkos dugoročnoj nedostupnosti muzeja. 
Foto: DeMaterijalizacija umetnosti, 2017.
Foto dole: Dušica Popović nosi legendu svoga rada: “POP mARTirologija”, otogrif-šešmin (papir, PVC, foreks), 2017. Foto: DeMaterijalizacija umetnosti, 2017.

 

Zadatak pred nama dakle nije u tome da povratimo institucije tako što ćemo u iznuđenim situacijama nepovratnog preuzimanja društvene svojine opetovano isticati formalne zahteve na polaganje odavno izgubljenog prava na njihove privatno prisvojene društvene funkcije, već u tome da konceptualno i praktično oblikujemo strategije neprestanog taktičkog repozicioniranja spram nezajažljivih apetita privatnog kapitala i nasilja državnog aparata. Takva strategija i taktika mogu se održati samo kroz uspostavljanje nezavisnih transnacionalnih udruženja proizvođača kulture i umetnosti koja ciljano deluju direktno protiv državnog aparata, to jest izvan sistema korupcije i sa onu stranu globalnog sistema tehničke podele rada i tržišta rada. Imajući u vidu da u kapitalizmu nema tzv. slobodnih autonomnih zona, upravo zato što ne postoji nikakvo mesto spoljašnjosti u odnosu na sveprisutnost sistema reprodukcije odnosâ ekonomskog izrabljivanja i političkog ugnjetavanja, umetnici kao proizvođači moraju delovati mimo transnacionalnih oligopola i protiv globalnog kartela lokalnih klijentelističkih partokratija i međunarodnih finansijskih institucija kako bi politički artikulisali društvenu poziciju umetnosti koja još uvek nije u potpunosti ideološki aproprisana i regulisana pravnim poretkom buržoaske države, kao u slučaju MSUB-a. Drugim rečima, borba za uspostavljanje ideološke prevlasti contra hegemonije vladajuće klase i svojstvene joj korupcije mora se odvijati s punom svešću o tome da je postojanje ove borbe praktično moguće samo ukoliko ideološka prevlast vladajuće klase u prisvajanju sredstava za proizvodnju i društvenih odnosa proizvodnje ne bude dodatno konsolidovana buržoaskim zakonom. U trenutnim uslovima, nastojanja da se politički artikulišu novi oblici i submodaliteti kulturnih i umetničkih praksi proizvodnje u suprotnosti s kapitalističkim načinom proizvodnje podrazumevaju neprekidno strateško i taktičko repozicioniranje spram promenljivih formi i načina kapitalističkog prisvajanja kulturne i umetničke proizvodnje društvenih odnosa proizvodnje, i to bez posredovanja korumpiranih institucija kulture i protiv prinude privatnog prisvajanja i njihovog zaštitnika – države.

Zbog toga umetnici danas ne bi smeli da podležu fantazijama o mogućnosti delovanja ni „izvan“ niti unutar postojećeg institucionalnog okvira kulture i umetnosti, polažući fiktivno pravo na njegovu nepostojeću autonomiju unutar kapitalističkog sistema, već izravno protiv njega kako bi razotkrili realne ekonomske i političke interese vladajuće klase, koji se kriju iza različitih oblika aproprijacije kulturne i umetničke sfere. Konkretno, borbu protiv kulturnih industrija usmerenih na ostvarivanje profita i nelokalizovanih struktura eksploatacije umetničkih i kulturnih praksi kao robe trebalo bi osmišljavati i praktikovati tako da prevazilazi nacionalni nivo globalnog ekonomsko-političkog sistema. Taj sistem na nacionalnom nivou štiti globalni kartel lokalnih klijentelističkih partokratija i interesnih grupa, čiji su konkretni ekonomski i politički interesi strukturno isprepleteni s tokovima spekulativnog kapitala i političkim ciljevima današnjih imperijalističkih blokova. Konkretnija politička analiza koja prevazilazi okvire ovog teksta pokazala bi da je slučaj otvaranja MSUB-a svakako paradigmatičan u ovom pogledu, ali da nikako nije jedini niti poslednji primer uništavanja društvenih institucija ni u današnjoj Srbiji, ni u regionu bivše SFRJ, niti u svetu. Akcija Nepotkupljivih značajna je upravo zato što je nezavisno od korumpiranih struktura lokalnog političkog zamešateljstva samostalno otvorila mikropukotinu u lokalnom zidu ćutanja, straha, cinizma i sistemske korupcije, ispovrnuvši naličje javnog veselja namesničke bande kolonijalnih upravnika s državnim znamenjem na reveru.

Instalacija od crteža i rekvizita sa performansa Sofije Modošanov i Jelene Jaćimović, umetnica koje su sedam dana boravile u MSUB, izložena je u MKM-u na izložbi “Razmere potkupljivosti”, 27. oktobra, 2017. Performans koji su umetnice izvele se zvao “7×24 = povratak kući”, a one su želele “maksimalno iskoristiti” i “nadoknaditi” sve propušteno tokom 10 godina koliko je MSUB bio zatvoren, tako što su se preselile u njega za vreme sedmodnevnog svečanog otvaranja. Sofija Modošanov i Jelena Jaćimović su kasnije u radio emisiji izjavile da su „prazni listovi papira izgleda bili najveća pretnja za muzej“ i da im je obezbeđenje reklo da se „političke konotacije“ ne mogu unositi u muzejski prostor. Foto: DeMaterijalizacija umetnosti, 2017.
Još jedan primer kritičke refleksije kroz preteranu identifikaciju institucijom: Performans-instalacija “7×24 = povratak kući” Sofije Modošanov i Jelene Jaćimović, umetnica koje su sedam dana živele u MSUB-u, izložena na izložbi “Razmere potkupljivosti” u Magacinu, 27. oktobra, 2017. Ovom intervencijom, umetnice su, kako su navele, želele “maksimalno iskoristiti” i “nadoknaditi” sve propušteno tokom 10 godina zatvorenosti MSUB-a. U intervjuu za radio emisiju su izjavile i da su „prazni listovi papira izgleda bili najveća pretnja za muzej“, te da im je obezbeđenje reklo da se „političke konotacije“ ne mogu unositi u muzejski prostor. Foto: DeMaterijalizacija umetnosti, 2017.

 

Zbog toga bi umetnost i umetnici u situaciji privatizacije obrazovnog sistema i uznapredovalog osiromašenja ogromne većine ljudi širom planete trebalo da podstiču sve zamislive i trenutno nezamislive forme politike uništenja svih oblika postojećeg društvenog konsenzusa. Da bi uzdrmali status quo u temelju, umetnici moraju delovati kao katalizatori političkog organizovanja protiv postojećeg sistema ekonomskog izrabljivanja i novih oblika robovlasništva u 21. veku, od kojeg niko neće biti pošteđen, uključujući institucije kulture i umetnosti, o čemu belodano svedoči primer MSUB-a, i korumpirane tzv. free-lance kultur-aktiviste, „radnike u kulturi“ i umetnike iz čudesnog sveta NVO privatluka koji se još uvek bave isključivo očuvanjem vlastitog društveno-ekonomskog položaja u okviru postojećeg sistema. Otud svaki čin simboličkog odbijanja da se učestvuje u ciničnom ideološkom konsenzusu koji podastire aktuelni sistem ekonomskog izrabljivanja i političkog tlačenja može imati potencijalno veliki politički značaj danas kada su ostaci anomičnog društva, ispunjenog strahom, apatijom i cinizmom, izuzetno podložni svim oblicima korupcije i podmićivanja usled sve veće društveno-ekonomske krize. Zato bi trebalo ne samo formalno podržavati, već direktno učestvovati u svakom aktu disenzualnosti, od simboličkih činova nepristajanja i tzv. građanske neposlušnosti do razvijenijih oblika organizovane političke borbe protiv ekonomskih i političkih interesa vladajuće klase širom sveta.

Konkretno, radi nametanja taktičkog pritiska na pluralitet ideoloških aparata države u Srbiji, među kojima je MSUB oduvek imao istaknutu funkciju sve do nedavno kada je inaugurisan u represivni aparat države, dužni smo da ukažemo na njegovu funkcionalnu poziciju u reprodukovanju aktuelnog sistema državnog nasilja, ekonomskog izrabljivanja, političke korupcije i potkupljivanja, što je listom razotkrila umetnička akcija Nepotkupljivih prilikom svečanog otvaranja MSUB-a. Iako akcija Nepotkupljivih možda izgleda kao mali korak za umetnike i aktiviste koji su u nju uključeni, svakako je možemo smatrati važnim korakom napred za sve nas koji pokušavamo da se nosimo s Nedodirljivima širom pankapitalističkog sveta, to jest, globalnim kartelom organizovanog kapitalističkog kriminala sastavljenim od lokalnih klijentelističkih partokratija i globalnih finansijskih institucija koje zastupaju ekonomske i političke interese aktuelnih imperijalističkih blokova.