O nama

DeMaterijalizacija umetnosti je mesto za kritiku, analizu i promišljanje savremene umetničke teorije i prakse. Naziv portala referiše na delovanje koje je “dematerijalizovano” u smislu “bezinteresnog” i društveno-emancipatorskog pristupa polju umetnosti, ali “materijalizovano” u smislu neodvojivosti od materijalnih socio-ekonomskih procesa i političkih promena. U tom pogledu, svrha portala je da u lokalnom kontekstu pruži podršku tendencijama koje kritički preispituju dominantni neoliberalni diskurs u kulturi i umetnosti.

DeMaterijalizacija umetnosti je pokrenuta sa uverenjem da na lokalnoj sceni postoje umetnost i kulturalne prakse koje deluju aktivistički kao agensi političke promene, ali da ne postoji adekvatan institucionalni ni vaninstitucionalni prostor koji je potreban za njihovu problematizaciju, sagledavanje i analizu.

Rad portala je baziran na entuzijazmu i proizilazi iz zajedničke potrebe i dobrovoljnog zalaganja zainteresovanih umetnika, teoretičara i istoričara umetnosti. Platforma nije deo nekog specifičnog doniranog projekta ili programa u kulturi u kontekstu tržista umetnosti ili kreativnih industrija, već je upravo obrnuto – prostor za moguću kritičku intervenciju u ovom polju.

U redakciji portala su od osnivanja Danilo Prnjat, Svetlana Subašić i Vladan Jeremić koji je 2018. godine zaključno sa tekstom Podsetnik na istoriju institucionalne kritike u Srbiji (verzija druga) prestao da bude član redakcije. Nova koncepcija DeMaterijalizacije umetnosti i nova redakcija portala su u procesu formiranja. Savet portala, čija je uloga neformalno konsultantska u cilju doprinosa kvalitetnijem radu, čine: Bojana Piškur, Ivana Momčilović, Jelena Stojanović, Sezgin Boynik, Slobodan Karamanić, Suzana Milevska i Vesna Vuković. Redakcija portala je otvorena za sve one koji žele da se uključe u rad portala kao kritički subjekti/grupe i time doprinesu procesima transformacije polja savremene umetnosti i kulture, a tako i šire izgradnje drugačije društveno-političke realnosti.

 

Broj online serijske publikacije DeMaterijalizacija umetnosti dodeljen od strane Nacionalnog ISSN centra Srbije:

ISSN 2560-337X

Ovde možete preuzeti DeMaterijalizacija umetnosti 2014-2016.
Arhivsko izdanje online platforme DeMaterijalizacija umetnosti.